ลงทุนอสังหาริมทรัพย์ใน นครโฮจิมินห์ เวียดนาม น่าสนใจ

ลงทุนอสังหาริมทรัพย์ใน นครโฮจิมินห์ เวียดนามน่าสนใจ
เมืองโฮจิมินส์ (Ho Chi Minh City) ประเทศเวียดนามเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้มีการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้นหลายโครงการในย่าน Thu Thiem ให้เป็น “West Kowloon” แห่งนครโฮจิมินห์ มาพร้อมกับการสร้างสนามบินนานาชาติแห่งใหม่ และระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งทำให้การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เติบโตสูงขึ้น โดยเฉพาะกฏหมายของเวียดนามอนุญาติให้ชาวต่างชาติสามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือคอนโดมีเนียมในประเทศเวียดนามได้แล้วทำให้นครโฮจิมินห์กลายเป็นศูนย์การของการลงทุนสำหรับชาวต่างชาติ 

เหตุผลที่ควรลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในนครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
1. การออกฏหมายใหม่ให้ชาวต่างชาติมีสิทธิ์ซื้อและครอบครองที่อยู่อาศัยในเวียดนาม
2. ราคาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศเวียดนามถูกกว่าประเทศไทย 50%
3.ระบบสาธารณูปโภคที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในนครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนามกำลังก่อสร้าง คือ การสร้างสนามบินนานาชาติแห่งใหม่ และระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน
4. เศรษฐกิจในประเทศเวียดนาม โรงงานอุตสาหกรรมและฐานการผลิตย้ายมาตั้งที่นครโฮจิมินห์ประเทศเวียดนาม
5. Thu Thiem แหล่งศูนย์กลางการเงิน การค้า และที่พักอาศัยแห่งใหม่ของเมืองในอนาคตอันใกล้นี้ ตั้งอยู่อีกฝั่งของแม่น้ำไซง่อนในพื้นที่ ซึ่งเป็นที่รู้กันว่าต่อไปจะเป็นแหล่งศูนย์กลางการเงิน การค้า และที่พักอาศัยแห่งใหม่ของเมือง

ถือว่าการลงทุนคอนโดในต่างประเทศ อย่างประเทศเวียตนามก็น่าสนใจไม่น้อยนะครับ