ขายที่ดิน สวนยาง 5 ไร่ ทำเลดี อ.บ้านกรวด จ. บุรีรัมย์

รายละเอียด

2007ACL0924 ขายที่ดิน สวนยาง 5  ไร่  ทำเลดี  หน้ากว้าง 45.1  เมตร ลึก 193.1 เมตร  ที่ดินสวย เสมอถนน ทำเลดี

 เหมาะแก่ ทำกิจการสวนยางต่อ หรือทำรีสอร์ท

ต้นยางปลูก 5 ปี  มีประมาณ 380 ต้น ปลูกเต็มพื้นที่ ราคายางไม่แน่นอน กรีดขายน้ำยางได้ 4 ครั้งต่อเดือน ครั้งละ 200 กิโล บวกลบนิดหน่อย

 
2007ACL0924 Land for sale 5 Rai, good location, width 45.1 meters, depth 193.1 meters, always beautiful land, good road
 Suitable to continue with the rubber plantation business Or make a resort
There are approximately 380 rubber trees planted in 5 years. Unpredictable rubber prices Sell ​​latex 4 times a month, 200 kilos each time, add a little minus
 

 

ที่ตั้งทรัพย์ :    . จันทบเพชร   .บ้านกรวด   . บุรีรัมย์   31180

Location: Chanthopphet Sub-district, Ban Kruat District, Buriram 31180
 

 

หน้าที่ดินหันไปทางทิศตะวันออก

The front of the land faces east.
 

 

ลิงค์ทรัพย์ / Property link:    https://bit.ly/30vva7I

ปักหมุด/ Pinned  https://goo.gl/maps/qm9PoqwEk8bdP1EU7

 

 

ราคาขาย 3,000,000  บาท คิดเป็น  1,500   บาท ต่อตารางวา

Selling price  3,000,000   Baht (Equivalent to   1,500   Baht per sq wah)

 

 

*****พื้นที่สี  ไม่มีพื้นที่สีในระบบ

***** Color space No color space in the system

 

 

จุดเด่นของทรัพย์/Property Highlight

1. ที่ดินสวย เป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้า

1. Beautiful land with square cloths

2. ติดถนนลาดยาง ( 2 เลน )

2.  Adjacent asphalt road ( 2 lanes)

3. น้ำประปา – ไฟฟ้าเข้าถึง

3. Water supply - electricity access

4. ทำเลดี บรรยายกาศดี

4. Good location

5.อยู่ใกล้แหล่งชุมชน

5.Near the community

 

 

สถานที่ใกล้เคียง/Nearby Places

1.สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านกรวด 500 เมตร

1. Ban Kruat Rubber Aid Fund Co-operative 500 meters

2.โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 เพียง700 เมตร

2. Self-help settlement school 8, only 700 meters

3.ไปรษณีย์อนุญาตสาขาบ้านกรวด 2.4 กม

3. Ban Kruat LICENSED POST office 2.4 km

4.เทศบาลตำบลจันทบเพชร 2.7 กม

4. Chanthopphet Municipality 2.7 km

5.โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตะโก 2 กม

5. Huai Tako Reservoir Project 2 km

6.โรงพยาบาลบ้านกรวด 10 กม

6. Ban Kruat Hospital 10 km

7.ห่างจากถนนหลัก 2.1  กม   (ถนนหมายเลข 224 )

7.Distance from the main road  2.1 km (Road 224)

8.ห่างจากอำเภอบ้านกรวด  6  กม.ห่างจากตัวจังหวัดบุรีรัมย์  77 กม. 

8.Away from  the district Ban Kruat  6  Km away from the province Buri Ram 77  km

 

 

 

 

 

 

สนใจสอบถามรายละเอียด ได้ครับ

คุณเพิ่มพร ศรีรัตนวารี

Tel:  095-4615256, 085-0149449

 

Contact for more information:  

Mr. Permporn Srirattanavaree

Mobile :  +66954615256,  +66850149449 

 

Property Advantage

www.facebook.com/aclpropertyadvantage/

Email: permporn.acl@gmail.com

Email: permporn@advantage.co.th

www.advantage.co.th

www.advantagethairealestate.com

www.propertyadvantage.net

 

 

 

ผู้สนับสนุน