ขายที่ดินเปล่า 9-0-69 ไร่ ทำเลดี ราคาถูก อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

รายละเอียด

2007ACL1038 ขายที่ดินเปล่า 9-0-69 ไร่ ทำเลดี ราคาถูก หน้ากว้าง  101.2 เมตร ลึก  156.7 เมตร 

เหมาะแก่การทำการเกษตร หรือสร้างรีสอร์ท

2007ACL1038 Land for sale 9-0-69 Rai, good location, cheap, width 101.2 meters, depth 156.7 meters Suitable for farming Or build a resort

 

ที่ตั้งทรัพย์ :   .ปรือ   .ปราสาท จ.สุรินทร์   32140

Location Property: T. Prue , Prasat , Surin 32140

 

ทิศ หน้าที่ดินหันไปทางทิศเหนือ

The front of the land turns to the North

 

ลิงค์ทรัพย์ / Property link:  https://bit.ly/3eKoO9K

ปักหมุด/ Pinned  https://goo.gl/maps/tUmYjqh33LELZYxd6

 

 

ราคาขาย  2,935,200 บาท คิดเป็น  800  บาท ต่อตารางวา

Selling price  2,935,200 baht, equivalent to  800 baht per square wah

 

*****พื้นที่สีเขียว  ประเภทชนบทและเกษตรกรรม

***** Green area Rural and agricultural categories

จุดเด่นของทรัพย์/Property Highlight

1. ที่ดินสวย เป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้า

1. Beautiful land with square cloths

2. ติดถนนลาดยาง ( 2 เลน )

2.  Adjacent asphalt road ( 2 lanes)

3. น้ำประปา – ไฟฟ้าเข้าถึง

3. Water supply - electricity access

4. ทำเลดี บรรยายกาศดี

4. Good location

5. อยู่ในแหล่งชุมชน

5. In the community

6. ภายในที่ดินมีบ่อน้ำอยู่หน้าที่ดิน กว้าง 15 เมตร ลึก 3 เมตร

6. Inside the land, there is a pond in front of the land, 15 meters wide and 3 meters deep.

 

 

สถานที่ใกล้เคียง/Nearby Places

1. โรงงานน้ำตาลสุรินทร์   550 เมตร

1. Surin Sugar Factory  550 meters

2. เทศบาลตำบลนิคมปราสาท    5.6 กม.

2. Nikom Prasat Subdistrict Municipality   5.6 km

3. วิทยาลัยอาชีพปราสาท    5.8 กม.

3. Prasat Vocational College   5.8 km

4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะเมียง   7.1 กม.

4. Ban Mamien Health Promoting Hospital   7.1 km

5. สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์   7.8 กม.

5. Surin Provincial Transport Office   7.8 km

6. ห่างจากถนนหลักถนนโชคชัย-เดชอุดม  4 กม. ( หมายเลข 24)

6. Away from the main Chokchai-Det Udom Road  4 km (No. 24)

7.  ห่างจากอำเภอปราสาท 13.4 กม.ห่างจากตัวจังหวัด  41.2 กม. 

7.  away from the Prasat district  13.4 Km away from the province  41.2   km

8. ที่ดินต่ำกว่าถนนประมาณ 50 เซนติเมตร

8. The land is about 50 cm. below the road.

 

 

สนใจสอบถามรายละเอียด ได้ครับ

คุณเพิ่มพร ศรีรัตนวารี

Tel:  095-4615256, 085-0149449

 

Contact for more information:  

Mr. Permporn Srirattanavaree

Mobile :  +66954615256,  +66850149449 

 

Property Advantage

www.facebook.com/aclpropertyadvantage/

Email: permporn.acl@gmail.com

Email: permporn@advantage.co.th

www.advantage.co.th

www.advantagethairealestate.com

www.propertyadvantage.net

 

 

 

 

ผู้สนับสนุน