ขายที่ดินเปล่า ทำเลดี 12-2-13 ไร่ ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ. ขอนแก่น

รายละเอียด

1909ACL0722  ขายที่ดินเปล่า ทำเลดี 12-2-13 ไร่ (หน้ากว้าง 282.18  เมตร ลึก 204.96 เมตร) หน้าที่ดินติดทางสาธารณะประโยชน์ อยู่ใกล้แหล่งชุมชน การเดินทางสะดวกสบาย น้ำ - ไฟถึง เหมาะสำหรับประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือทำการเกษตร 
1909ACL0722  Good LOCATION LAND for SALE 12-2-13 Rai (Width 282.18 m, Length 204.96 m). Front of land adjacent to public benefit. Land is located near township, convenient transport, water and electricity are ready to be used. This land is suitable for doing agriculture or any business.
 

ที่ตั้งทรัพย์ :  .วังหินลาด อ.ชุมแพ จ. ขอนแก่น 40130

Location :  T. Wang Hin Lat , Chum Phae , Nakhon Ratchasima 40130

 

หน้าที่ดินหันไปทางทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ

Front of land faced to Northeast

 

ลิงค์ทรัพย์ /  Property Link         https://bit.ly/2njPNUH

ที่ตั้งทรัพย์ / Property Location   https://goo.gl/maps/3proGxrhc38rQ34T9

 

ราคาขาย 6,267,125  บาท   คิดเป็น  1,250 บาทต่อตารางวา

Selling price 6,267,125  Baht (Equivalent to  1,250 Baht per sq wah)

 

*****พื้นที่สี : ไม่มีพื้นที่สีในระบบ

***** Color space : No color space in the system

จุดเด่นทรัพย์ / Property Highlight

 

1. ที่ดินเปล่า ทำเลดี

1. Good location land

2. น้ำ -ไฟฟ้า เข้าถึง

2. Water and Electricity supplies are ready to be used

3. หน้ากว้างติดทางสาธารณะประโยชน์ 282.18 เมตร

3. Front of land adjacent to public benefit at 282.18 m.

4. อยู่ใกล้แหล่งชุมชน

4.  Near township

5. การเดินทางสะดวก

5. Convenient transportation

 

สถานที่ใกล้เคียง / Nearby Places

1. วัดสว่างโนนคูณ  800  เมตร

1. Wat Sawang Non Kun  800 m.

2. โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี  1.2 กม.

2.  Ban Nong Phai  Na Di  School   1.2 km

3. วัดแสงจันทร์  1.9 กม.

3. Sangchan Temple 1.9 km

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกก้อง 2.1 กม.

4.  Ban Sok Kong Child Development Center  2.1 km

5. โรงเรียนชุมแพพิทยาคม  2.7 กม.

5. ChumPhae Phitthayakhom School   2.7 km

6. เทศบาลหนองไผ่  5.3 กม.

6. Nong Phai Municipality  5.3 km

 

สนใจสอบถามรายละเอียด ได้ครับ

คุณเพิ่มพร ศรีรัตนวารี

Tel:  0954615256, 0925193916

 

Contact for more information:  

Mr. Permporn Srirattanavaree

Mobile :  +66954615256,  +66925193916 

 

www.facebook.com/aclpropertyadvantage/

Advantage Thai Real Estate 

Email: advantagethairealestate@gmail.com

Email: permporn@advantage.co.th

www.advantage.co.th

www.advantagethairealestate.com

www.propertyadvantage.net

 

FACEBOOK COMMENTS

ผู้สนับสนุน